Volební program 2014

Volební program ČSSD

Komunální volby Kladno 2014


Bezpečnost

Zákaz hazardu

 • Jsme přesvědčeni o tom, že vyhláška o zákazu hazardu by měla platit na celém území města Kladna.
 • Ve svých názorech jsme konzistentní. Jedná se o dlouhodobý postoj ČSSD, který opakovaně prosazujeme v Zastupitelstvu města Kladna. Chceme jít příkladem a proto v našem Dělnickém domě má nájemce zákaz provozování hazardu dokonce už od roku 2000.
 • V případě schválení zákazu budeme prosazovat závazek, aby zákaz hazardu platil i v budoucnu a budeme bojovat proti tendencím k jeho opětovnému povolení.

Ubytovny

 • Jedná se o problém v centru i dalších částech města spojený právě s hazardem.
 • Silně vnímáme, že problém ubytoven je především problém s majiteli ubytoven, kteří zneužívají špatnou sociální politiku státu pro svoje "podnikání".
 • V této oblasti významně pomůže zákon o hmotné nouzi z pera ČSSD, který je právě schvalován v Parlamentu ČR. Díky němu se zastaví obchodování s chudobou.
 • Budeme bojovat proti ubytovnám všemi dostupnými prostředky, které město má.

Služebny Městské policie

 • Rozšíříme služebny Městské policie do nejvíce problematických lokalit ve Švermově, Dubí, Kročehlavech a Rozdělově.

Městský strážník do MHD

 • Vytipujeme problematické spoje MHD např. ve Švermově, především v ranních hodinách, kdy děti jezdí do škol a dochází zde k potyčkám. Na tyto linky nasadíme strážníky Městské policie. Zvýší se tím bezpečnost nejen dětí, ale i ostatních občanů.


Doprava

Zřídíme Technický podnik služeb (TPS)

 • Kvalita opravovaných komunikací v našem městě je opravdu tragická. Stavebním firmám dosud záleželo jen na zisku, nikoliv na kvalitě! Opravy provádí firmy tak, aby vydržely maximálně 2 roky.
 • Proč tomu tak je? Proto, aby stavební firmy měly neustále zajištěn přísun nových zakázek. To nehodláme dále podporovat a proto hned po volbách zřídíme vlastní městskou společnost, která bude opravy provádět moderními a kvalitními technologiemi.
 • Dojde k úspoře, protože TPS bude pracovat za nákladové ceny a zvládne opravit více silnic a chodníků.
 • TPS bude navíc zajišťovat technický dozor investora na stavbách realizovaných městem a jeho společnostmi. Významně tím zvýšíme kvalitu staveb.

MHD zdarma

 • Nejen v souvislosti s výstavbou rychlodráhy je nutné změnit koncepci integrované dopravy a MHD.
 • Přesuneme autobusové nádraží k vlakovému a ve spolupráci s ČD propojíme objekty. Vznikne tak základní centrální uzel městské hromadné dopravy.
 • Zkrátíme intervaly autobusů. Jak? Tím, že zefektivníme systém linek MHD. Hlavní páteřní linky tak budou jezdit v intervalech cca 3 minuty.
 • Poté zahájíme projekt "MHD zdarma", který bude dostupný jen pro držitele karet, kteří musí prokázat bezdlužnost vůči městu. Věděli jste například, že na odpadcích za komunální odpad vybírá město v současné době pouze 22 milionů korun místo zhruba 33 milionů? Pokud by tak současní dlužníci chtěli využívat MHD zdarma, museli by své nedoplatky uhradit.
 • Vycházíme ze zkušeností Frýdku-Místku, kde již před čtyřmi roky ČSSD projekt "MHD zdarma" zavedla. Z jejich poznatků víme, že se zlepšila dopravní situace, parkování, životní prostředí, kupní síla obyvatel a právě i výběr městských poplatků.

Parkování

 • V centru města chceme vyřešit problémy s parkováním tím, že vstoupíme do jednání s provozovatelem Central Kladno a zajistíme pro občany volné parkovací možnosti.
 • V prostoru současného autobusového nádraží vybudujeme přízemní parkoviště a na jeho střeše vytvoříme park, který se stane oázou klidu v centru Kladna. Vrátíme tak park tam, kde původně byl.
 • Na sídlištích rozšíříme systém jednosměrných silnic, čímž získáme prostor pro nová parkovací místa. Před opravami chodníků zvážíme, jestli je možné zúžení chodníků a zeleně o cca 1,5m. Podélná stání poté můžeme upravit na kolmá či šikmá a tím získáme další parkovací místa.


Otevřený úřad

Zveřejňování všech výběrových řízení včetně příloh

 • Chceme, aby přístup ke zveřejňování výběrových řízení, který nastavil náš kandidát na primátora Vojtěch Volf, byl důsledně dodržován na všech odborech Magistrátu města Kladna.
 • Zveřejníme všechna výběrová řízení online včetně kompletních příloh. Nebudeme podporovat současný netransparentní stav, kdy byla výběrová řízení zveřejňována jen pár dní mezi spoustou dalších dokumentů na úřední desce. Tím zpřístupníme výběrová řízení našim kladenským živnostníkům.

Elektronické aukce

 • Všechny nákupy budeme realizovat pomocí elektronických aukcí. Již nyní jsou některé komodity a služby soutěžené v městských společnostech pomocí elektronických aukcí.
 • Chceme, aby e-aukce byly běžným standardem pro Magistrát města Kladna. Od drobných kancelářských potřeb až po IT služby.

Rozklikávací a participativní rozpočet

 • Umožníme online zobrazení detailních položek rozpočtu a jeho čerpání pro všechny občany.
 • Zapojíme občany do rozhodování o směřování části peněz z městského rozpočtu. Občané si sami budou moci rozhodnout, kam poputuje část peněz na sport a kulturu.


Bydlení a urbanismus

Startovací byty pro mladé

 • Z městského bytového fondu vyčleníme byty pro mladé rodiny s garantovaným nájemným od 30 Kč/m2 měsíčně na dobu určitou.
 • Nebude přihlíženo k tomu, že rodina dopředu počítá se sociální dávkou, kterou dosud nepobírá. Nechceme z bytů udělat ubytovny!

Přístupnější bydlení pro seniory

 • Budeme pokračovat s budováním bytů pro seniory ve všech lokalitách města, kde jsou byty ve vlastnictví města.
 • Nadále budeme nabízet seniorům možnost získat nájmy v bytech v ceně 29 Kč/m2 měsíčně.

Architektonické soutěže

 • Vyhlásíme architektonické soutěže na nově budované či rekonstruované městské stavby, které budou mít dopad na veřejný prostor - například autobusové nádraží.
 • Dáme příležitost mladým architektům, kteří budou mít každý rok možnost vylepšit určitou lokalitu ve městě.


Sport

Změna systému přidělování dotací do sportu

 • Zachováme podporu tradičním sportům na Kladně, ale zároveň zajistíme rovné podmínky pro financování ostatních sportů. Chceme zvýšit motivační složku v rámci poskytnuté dotace. 
 • Chceme zavést tzv. "voucherový systém" pro poskytování dotací mládežnickým sportovním klubům.
 • Jak to bude fungovat? Voucher obdrží přímo sportovec a rozhodne se, ve kterém oddílu ho utratí. Každý voucher zohlední druh sportu, jeho finanční náročnost i úroveň, kterou sportovní klub provozuje.


Kultura

Úzká spolupráce s kulturními spolky

 • Chceme navázat úzkou spolupráci mezi odborem kultury a kulturními spolky. Vítáme aktivity typu "Kladendář", které dokazují, že je Kladno opravdu živým městem.
 • Podpoříme proto rozvoj kulturních spolků. Podpoříme všechny ty, kteří se zasazují o kulturu na Kladně. Chceme, aby o nich bylo slyšet. Například v měsíčníku Kladno.
 • Kompletně změníme fungování kulturní komise. Jejími členy by měli být nejen politici, ale především zástupci nezávislé kultury. 
 • Zavedeme grantový systém na dotace do kultury s pevně danými pravidly.


Školství a sociální oblast

Moderní mateřské školy

 • Přizpůsobíme provozní dobu části školek nebo jejich jednotlivých tříd současnému trendu pracovní doby. Tím umožníme pracujícím rodičům lepší sladění jejich pracovní doby a provozu školky.

Granty pro úspěšné studenty

 • Nejen úspěšní sportovci, ale i talentovaní studenti jsou našimi reprezentanty. Úspěšným studentům proto poskytneme granty, které jim umožní další odborný rozvoj.

Večerní hlídání dětí

 • Ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi zajistíme pro rodiče možnost večerního hlídání dětí v prostoru mateřských a základních škol.

Bezbariérové přístupy

 • Jak se dostat do městských budov snadno a bez dlouhého hledání bezbariérového přístupu? V současné době otázka, kterou si stále kladou maminky s kočárky i handicapovaní. Proto plánujeme zajistit bezbariérové přístupy nejen do městských budov.


Životní prostředí a energetika

Neprodáme tepelný podnik

 • Dodržíme náš dlouhodobý slib a neumožníme privatizaci tepelného podniku, kterou před čtyřmi roky plánovalo vedení města za ODS. Nedopustíme, aby lidem nadále rostly náklady na teplo jako se to děje v případě vody.

Komunální odpad

 • Čím více třídíte, tím méně platíte! Snížíme poplatek za odvoz komunálního odpadu na 500 korun. V dalších letech ho pak budeme snižovat na základě množství vytříděného odpadu.
 • Zvýšíme podíl kontejnerů na tříděný odpad.

Kotlíkové granty

 • Podpoříme dotací obyvatele města, kteří vymění své stávající kotle za efektivnější a ekologičtější technologie.